مدل مرجع OSI

0
31

مدل مرجع OSI
در طول دو دهه گذشته شبکه ها گسترش و عمومیت زیادی یافته اند و کمپانی های بزرگی شبکه هایی با سخت افزار و نرم افزار متناوتی برپا نموده اند. در نتیجه نوع ناسازگاری برای ارتباط و انتقال داده بین شبکه های مختلف ایجاد شده است. برای حل این مشکل سازمان استانداردهای جهانی ISO یا همان Inernational Standard Organization
تصمیم گرفت مدل شبکه ای ایجاد کند تا کمپانی های متفاوت بر اساس آن مدل سخت نرم افزارهای شبکه های خود را طراحی و پیاده سازی نمایند تا از نظر ارتباط و سازگاری بین شبکه های مختلف مشکلی پیش نیاید. بنابر این ISO مدلی را به نام اتصال سیستم باز با مدل مرجع (Open System Interconnection (OSI
و شامل مجموعه ای از استانداردهای ارتباطی شبکه در سال ۱۹۸۴ معرفی کرد. قبل از توضیح مدل مرجع OSI و چگونگی ایجاد آن ابتدا یک سیستم انتقال داده و اجزای آن و همچنین بعضی از مفاهیم مرتبط با آن بررسی می شوند.

کارآیی مناسب یک سیستم انتقال داده به چهار ویژگی زیر بستگی دارد:

تحويل (delivery)
صحت (Accuracy)
زمان
Jitter

  • تحویل: سیستم بایستی داده را به مقصد صحیح تحویل دهد.
  • صحت: سیستم بایستی داده را به صورت سالم و درست تحویل دهد
  • زمان: سیستم بایستی داده را در زمان مشخص تحویل دهد.
  • Jitter: اشاره به متغیر بودن زمان دریافت داده دارد. به خصوص در کاربردهای انتقال  صوتی و تصویری این موضوع نمود بیشتری دارد. به طور مثال اگر یک فرستنده هرر داده تصویری را  در ۳ میلی ثانیه ارسال کند ولی بعضی از داده های متوالی با تأخیر ۳ یا ۴ میلی ثانیه یا بیشتر گیرنده دریافت شوند.

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید