تفاوت بین reliability و security

0
10
Relationship-between-security-and-reliability.png
Relationship-between-security-and-reliability.png

تفاوت دو مفهوم بالا یعنی Reliability  به معنای قابلیت اطمینان و Security  به معنای امنیت اینگونه بیان میشود:

فکر کنید یک ماشین دارید داشتن زاپاس ماشین به معنای داشتن Reliability  است یعنی اطمینان از داشتن راه حل یا داشتن یک چرخ زاپاس که ما همواره از BackUp  این مورد را یاد میکنیم .

اما کلمه Security  که به معنای امنیت میباشد در واقع یعنی در هنگام اراسل داده یا استفاده از اطلاعات  باید آن را از دید یا دسترسی افراد غیر مجار پنهان نمود
نکته :
Reliabilty  یک جورایی زیر مجموعه Security  میباشد در واقع خود Backup هم باید با امنیت ذخیره شده باشد و غیر قابل نفوذ و یا بررسی و کپی کردن باشد!!!!

 

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید